Издавање спортских објеката - ЦЕНОВНИК

Ценовник услуга закупа и коришћења спортских објеката 
Установе ,,Културни центар Чајетина’’ 2021.

Стадион Швајцарија 

Швајцарија 1 .............15.000,00 динара/сат

Швајцарија 2 ..............10.000,00 динара/сат

Швајцарија 3 ..............10.000,00 динара/сат

Трчање око терена ....5 000,00 динара/сат


Спортска дворана

Коришћење спортске дворане-рекреација 3 000,00 динара /сат

Припреме спортских екипа ... 4.000,00 динара/сат

Коришћење теретане ........... 2 000,00 динара / месец


Контакт
Страјин Недовић       062-289-733        strajinksc@gmail.com
Горан Здравковић     062-289-762        gobibistrica@open.telekom.rs
Иван Вуловић            062-289-786        iv.vulovic@gmail.com
Станко Брашанац     062-289-759        stankobrasanac@gmail.com