Издаваштво

Наша кућа, већ дужи низ година објављује дела како афирмисаних тако и аутора који тек ступају у свет уметности, првенствено стваралаца са подручја наше општине. Поред улоге издавача ЈП КСЦ Чајетина се такође појављује и као коиздавач и покровитељ при публикацији нових издања истакнутих аутора.

izdavastvo