" Златиборски Еко аграр" - Новим методама сетве до унапређења кабасте хране (видео)

м

На теренима златиборског села Крива Река, ових дана је у току спровођење огледа у присуству консултаната са пољопривредног факултета из Крушевца. Реч је о сејалици која ради без промене структуре земљишта а чији је главни циљ унапређење кабасте хране.

Све пољопривредне активности које "Златиборски Еко аграр" обавља су у складу са програмом за одрживи развој села урађеним уз помоћ стручних сарадника. У складу са тим, у рад је ових дана пуштена машина набављена у претходној години, уз присуство консултаната, који су ту да дају смернице и инструкције за даље пословање. Главни циљ је унапређење производње кабасте хране, односно унапређење продуктивности меса и млека. 

„Машина о којој причамо је купљена са циљем да наше терене, које чини плитко земљиште и каменит терен, обогатимо. Реч је о сејалици која ради без промене структуре земљишта и прихватљива је у парку природе и где год орање или нека друга машинска операција обраде земље није прихватљива. Причамо о огледу и пробаћемо на више локација, на више терена, на више структура, постављамо оглед, почињемо са испитивањем и потребно је да прође одређени период да бисмо имали резултат и на основу њега препоруку за наше становништво“, рекао је Марко Марић, директор „Златиборског Еко аграра“.

Бројне активности везане за постављање огледних поља на подручју Криве Реке спроводе се уз примену иновативне механизације која се први пут употребљава на нивоу Републике Србије.

„Наша очекивања су врло амбициозна, с обзиром да су ово неки нови методи сетве и да не захтевају велику количину енергије. У том случају, чак и половична успешност сетве је нешто што може дати одличне резултате и у контексту поправљања квалитета и травњака и пашњака и у контексту организовања једне економичне производње, како  конвенционалне тако и органске. С тим у вези, очекујемо да резултати и ове активности које данас започињемо и које ћемо пратити у току године, и у току наредних година, заправо нам дају информације како на оптималан начин да унапредимо производњу на овом подручју“, каже проф. Драган Терзић, консултант са пољопривредног факултета Крушевац.

С обзиром да су иновативне машине  употребљене први пут на брдско планинском подручју, све добијене информације ће бити више него корисне и за остала подручја са сличним агроеколошким условима.