"Златиборски еко аграр" и „Organic Control Sistem“ посетили пољопривреднике

аграр

У периоду од 10. До 12. Маја 2022. године запослени у предузећу "Златиборски еко аграр" заједно са представницом сертификационе куће „Organic Control Sistem“ из Суботице, Маријом Вукосав , обишли су пољопривредне произвођаче општине Чајетине. Циљ посете  био је провера и продужетак начина коришћења жига квалитета "Добро са Златибора", као и обилазак произвођача који су се укључили у органску производњу млека.


Продужење права коришћења жига Добро са Златибора добили су Млекара Биљана Крин из Рожанства ,Млекара Наша Златка из Криве Реке и пољопривредно туристичко домаћинство Меловић из Рожанства.Поред њих приликом ове контроле Жиг Добро са Златибора је добио и још два нова корисника а то је Колак мед произвођача Драгана Колаковића и Златиборска млекара из Криве Реке.
Што сe тиче производње органског млека посећена су газдинства Милоша Дучића ,Милоша Токовића,Драгана Радовића,Ђорђа Ковачевића ,Ђорђа Марјановића,,Милодрагог Марића, Aрсенија Ђенића и Милана Марјановића при чему је Марија Вукосав констатовала да сви произвођачи испуњавају услове за улазак у шестомесечни процес конверзије .