Златиборци представили своја породична предузећа на регионалној конференцији на Јахорини

Друга регионална конференција о породичном предузетништву у Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори одржана je на Јахорини. Златиборци, који су прошле године били домаћини Прве регионалне конференције и овај пут су узели активно учешће.

Излагањем у панел дискусији Александра Дацовић из пољопривредног газдинства „Дацовић“ изнела је на који начин једна локална самоуправа може да допринесе и подстакне развој и одрживост предузетништва. Дацовић је истакла да Општина Чајетина улаже велике напоре да обезбеди повољно окружење за развој малих предузетника, кроз развој инфраструктуре, повезивањем на локалном нивоу са већим привредницима, обезбеђивањем бесплатне промоције кроз деловање Туристичке организације Златибор и учешћем на значајним туристичким скуповима.

„Породична предузећа имају велики значај у савременим тржишним привредама и истраживања показују да ће управо породична предузећа бити све значајнија у будућности,“ истакла је директорка ЈП Голд гондола Бојана Божанић.

Економска политика потврђује да, како је додала, нема значајних разлика између породичног предузећа и било ког другог предузећа. Фактори успеха породичног посла исти су као и за било које друго предузеће. У најкраћем то су стабилни услови пословања који подстичу, а не гуше предузетничку иницијативу. Предности породичних предузећа су: породично власништво, контрола или управљање предузећа се делегира од стране породице, активно укључивање чланова породице у пословање предузећа и склоност да се преноси водећа улога у предузећу са једних на друге чланове породице. У општини Чајетина 80 одсто предузећа су породична, навела је Божанић.

Општина Чајетина је, како је додала, препознала улогу и значај приватног преузетништва и породичних фирми и донела низ програма и мера за подстицај и одрживост истих. У борби са незапосленошћу која је један од водећих проблема у држави, општина Чајетина има проактиван приступ и у складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2017. годину спроводи предвиђене мере активне политике запошљавања. Мере се спроводе у сарадњи са Националном службом за запошљавање и уз финансијску помоћ државе, као и у искључиво сопственој режији.

Општина Чајетина и Национална служба за запошљавање у 2017. години издвојили су средства у износу од 3,6 милиона динара у оквиру мера активне политике запошљавања (јавни радови, стручна пракса и самозапошљавање). Акценат је на пољопривредном развоју и туризму, имајући у виду особености златиборског краја, па су и програми подрске усмерени ка развоју те две економске гране.

Општина Чајетина кроз привредно друштво Златиборски ЕкоАграр пружа низ програмских мера и субвенција намењених сточарству , воћарству, прерађивачкој индустрији, (меса и млека …) Туризам је најразвијенија и најважнија грана привреде општине Чајетина. На Златибору као развијенијој туристичкој дестинацији годишње се оствари 1.200.000 ноћења са око 250.000 посетилаца. Поред бројних хотела, значајан је удео приватног смештаја који је углавном вид породичног предузетништва. Кроз позитивне одлуке из области урбанизма подстиче се отварање породичних фирми и градња се врши по повлашћеним условима, каже Божанић.

Ова конференција на Јахорини пружа прилику да се размене искуства о породичном предузетништву три земље региона које су препознале да су породичне фирме стуб економског развоја и да ће њихов значај временом бити све већи. Затим, да се незапослени охрабре на самозапошљавање и умрежавање, да се подстакне дијалог свих релевантних субјеката у друштву о креирању повољног пословног амбијента за оснивање и развој породичних предузећа. Да се унапреде знања и вештине у свакодневном пословању и потпомогне будући раст и развој продичног предузетништва. Значај ове конференције огледа се у размени знања, практичних вештина стечених на добрим примерима пословања и одрживости породичног предузетништва, стварању нових иницијатива и идеја за развој нових предузеца,укључивање предузетника у процесе економског одлучивања, и пружање помоћи у умрежавању предузетника из Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе.

Голд гондола је један од најбитнијих пројеката општине Чајетина који она финансира из сопствених извора. Изградња ове панорамске жичаре ће подићи туризам на још виши ниво, што ће се одразити на повећан број туриста , ноћења , квалитет угоститељских услуга и свеобухватне понуде Златибора, подвукла је Божанић.

Извор: Глас западне Србије