У четвртак, 7. априла, са почетком у 12 часова, у просторијама МЗ Рожанство биће одржан збор грађана. Прва тачка дневног реда биће Извештај о раду МЗ Рожанство, друга текућа питања и трећа – разно.

Позивају се сви грађани ове месне заједнице да дођу на збор и тако својим предлозима и сугестијама допринсу бољем раду ове месне заједнице.