Закључак Штаба за ванредне ситуације - Крстовдански вашар неће се одржати

На основу члана 29. став 1. тачка 10), члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'' број 87/2018), и у складу са одредбама Кризног штаба Републике Србије, Штаб за ванредне ситуације општине Чајетина, на ванредној телефонској седници одржаној 24. септембра 2020. године у 9,00 часова, донео је следећи

З А К Љ У Ч А К о хитним и превентивним мерама у циљу смањења ризика од ширења заразне болести COVID- 19 на територији општине Чајетина Штаб за ванредне ситуације општине Чајетина је донео Закључак којим се налажу се следеће мере: 1. Традиционални Крстовдански вашар, који је требало да се одржи у недељу 27.09.2020. године у насељеном месту Чајетина, на подручју Месне заједница Чајетина, НЕЋЕ СЕ ОДРЖАТИ имајући у виду ризик од ширења заразне болести COVID- 19. 2. Организовање  предметног вашара се не препоручује, до даљњег, односно до безбеднијих епидемиолошких услова. 3. Овај Закључак ОДМАХ доставити Месној заједници Чајетина и објавити на сајту општине Чајетина и Златиборпреса, да би се благовремено информисала сва заинтересована лица. Командант штаба за ванредне ситуације општине Чајетина, председник Општине Милан Стаматовић