Заказана 37. седница СО Чајетина

грб

.


 ТРИДЕСЕТ СЕДМА  СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ЧАЈЕТИНА заказана је за 14.септембар 2023. године (четвртак )

Седница ће се одржати  у  Великој сали скуштине општине са почетком у 11,00 часова.


1-    Д Н E В Н И   Р E Д 

2.    Разматрање и усвајање записника са 36. седнице скупштине општине;
3.    Предлог одлуке о доношењу  измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Чајетина  ( седиште општине ) са насељеним местом Златибор-    прва фаза;
4.    Предлог плана за постављање привремених и плутајућих објеката на делу обале и водног простора Рибничког језера и међустанице гондоле;
5.    Предлог одлуке о расписивању јавног огласа за отуђење грађевинског земљишта прикупљањем писмених онуда;
6.    Предлог одлуке  о уређивању грађевинског земљишта средствима финансијера  '' DILL HILL’’  доо Београд;
7.    Предлог одлуке о уређивању грађевинског земљишта средствима финансијера  Славице Мандић из Београда ;
8.    Предлог одлуке  о уређивању грађевинског земљишта средствима финансијера  ''МИРОС ЛАНД'' доо , Златибора ;
9.    Предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на подручју општине Чајетина; 
    10.Одборничка питања;
   11.Ра з  н о.