Више новца за сеоски туризам у оквиру ИПАРД 3 програма

село

Због великог интересовања за инвестиције у бањски, планински и сеоски туризам у Србији средства намењена за овај вид инвестиција у оквиру ИПАРД 3 програма су значајно увећана. У поређењу са претходним конкурсима буџет по овом основу за 2024. годину је око 5,13 милијарди.

Право на средства у оквиру ИПАРД 3 програма имају физичка и правна лица. Бесповратна средства за развој руралног туризма су до 75% од вредности инвестиције. Максимални износ ИПАРД подстицаја је 300.000 евра по пројекту. Један корисник може да добије максимално 600.000 евра укупно у току трајања ИПАРД 3 програма. Корисници ових подстицаја имају право на авансну исплату у висини до 50% од одобрених бесповратних средстава. Захтев за авансну исплату подноси се након добијања решења о одобравању пројекта уз гаранцију банке.

Надлежни очекују да ће наредни позив бити расписан крајем лета ове године. Препоручују да се одмагх почне са прикупљањем документације с обзиром да се уз захтев за одобравање подстицаја предаје и документација везана за изградњу објеката попут пројектне документације , грађевинске дозволе и слично. Приликом рангирања предност имају захтеви који су раније предате. Уколико је предата документација комплетна и у складу са ИПАРД захтевима омогућиће се бржи процес административне обраде и добијање решења о одобрењу ИПАРД субвенција за рурални туризам.

Када има више пријава него расположивих средстава тада се врши бодовање и рангирање корисника у складу са дефинисаним критеријумима, поручују саветодавци. У циљу остваривања што већег броја бодова , од великог су значаја препоруке искусних ИПАРД консултаната.

 

Извор: ГЗС