Усвојен консолидован завршни рачун буџета општине Чајетина у износу од 1.224.498.724 динара

На данас одржаној 25. седници СО Чајетина, усвојен је консолидовани завршни рачун буџета општине Чајетина за 2013. годину, и то: - укупно остварени приходи у износу од 1.224.498.724,оо динара; - укуно остварени расходи у износу од 1.069.780.341,оо динар; - укупан суфицит консолидованог завршног рачуна буџета Општине износи 152.733.348,оо динара; - укупан суфицит буџета Општине износи 151.245.774,оо динара. Одборници су данас усвојили и финансијске извештаје и извештаје о пословању за 2013. КЈП "Златибор", Туристичке организације Златибор, ЈП "Културно спортски центар Чајетина", библиотеке "Љубиша Р. Ђенић" и ЈКП "Дубоко" Ужице. Дата је сагласности на уговор о оснивању Туристичке регије Западна Србија и предлог одлуке о измени и допуни одлуке о безбедности и регулисању саобраћаја на територији општине Чајетина.