Усвојен буџет општине Чајетина за 2020. годину (видео)

На 42. седници Скупштине општине Чајетина усвојен је општински буџет за 2020. годину у висини од две милијарде и 77 милиона динара.

Планирани буџет општине Чајетина за 2020. годину мањи је од ребалансима повећаног прошлогодишњег буџета, али је подложан изменама и допунама у зависности од приходовања. Према речима председника скупштине Милоја Рајовића, за спорт ће идуће године бити издвојено 52 милиона динара, а за социјална давања 95 милиона динара. За инвестиције у 2020. години планирано је да се издвоји око 580 милиона, у плану су завршетак радова на постројењу за прераду отпадних вода и изградња рециклажног дворишта, а око 150 милиона планира се за водоводну и канализациону мрежу.

„Планирамо да и овај систем „Рибница“ подигнемо на виши ниво, да подигнемо квалитет воде, да направимо један заштитни појас око језера Рибница, завршавамо пројекат и почнемо изградњу новог водовода, а то је „Сушица". То би било оно што је инвестиција, предвиђена овим буџетом за наредну годину“,

каже председник СО Чајетина Милоје Рајовић. За 2020. годину у буџету је  намењено око 13 милиона динара за отплату кредита, међу којима су и средства за отплату кредита за изградњу Гондоле која је у завршној фази, а на седници су усвојене измене плана финансијског пословања предузећа Голд гондола, односно прерасподела са планираног промо филма на друге трошкове.

„Постојала је потреба за већим бројем службених путовања,  састанака са представницима извођача радова, надзора, чешћим доласцима представника из француске фирме „Пома“, излазака на терен, обилазака радова и слично, јер су се ти радови интезивирали. Такође, са маркетиншким агенцијама припремали смо и промотивне пакете везано за промосију и рекламу  на самим кабинама. У свему се припремамо за почетак рада у следећој години тако да су се увећале и потребе за средствима за дневнице, презентасију   и утрошак горива.  Део средстава смо определили и за ангажовање правника , за едукацију радника, за јавне набавке, заштиту на раду са противпожарном заштитом,“

истиче директорка ЈП „Голд Гондола“ Бојана Божанић. На 42. седници одборници су усвојили и одлуку о отуђењу грађевинског земљишта па ће на основу тога укупно 24 парцеле на Златибору и у Чајетини бити понуђене инвеститорима на продају.

https://www.youtube.com/watch?v=6MszgJCyAq0&feature=youtu.be