Удруживање уз консултацију са стручним лицима кључ опстанка пољопривредних произвођача на тржишту

У последње три године, колико Привредно друштво за развој пољопривреде „Златиборски еко аграр“ исплаћује субвенције регистрованим пољопривредним газдинствима на територији наше општине, највише субвенција исплаћено је за увећање сточног фонда, набавку механизације и за изградњу пољопривредних објеката. Овакав тренд пословања наставиће се и у наредном периоду, а програм мера биће прилагођен потребама пољопривредника на основу искустава из предходних година.

Према речима директора Привредног друштва за развој пољопривреде „Златиборски еко аграр“ Владимира Бојовића, „Еко аграр“ се трудио и успео да спроведе већи део планираних активности у области пољопривреде у оквиру стратегије одрживог развоја општине Чајетина од 2012.  до 2020 године.

slike eko agrar„С обзиром да смо исцрпели све активности предвиђене овим општинским актом, ми ћемо у 2016. години, наравно уз већ договорену сарадњу са министарством, приступити изради Стратегије руралног развоја општине Чајетина за неки наредни период од 10 година. Ангажоваћемо стручна лица која ће на основу адекватних параметара утврдити које су то приоритетне области делатности у оквиру пољопривреде на које треба ставити посебан акценат у наредном периоду“, каже Владимир Бојовић директор „Златиборског еко аграра“.

У предходне три године општина Чајетина је кроз „Златиборски еко аграр“ у обнову пољопривредне механизације уложила око 23 милиона динара, у пољопривредне објекте 14 милиона динара и за увећање сточног фонда издвојен је 21 милион динара. „У овом смеру наставиће се и у наредном периоду, наравно уз сагласност надлежног министарства“, истиче Бојовић и додаје: „Поред ове финансијске подршке, кроз субвенције које добијају регистрована пољопривредна газдинства на територији наше општине, ангажовали смо научне и стручне институције за подршку када причамо о саветодавној улози „Еко аграра“.

slike eko agrar 2Имамо сарадњу са Институтом за крмно биље из Крушевца, са Институтом за воћарство из Чачка, са Пољопривредним факултетом из Земуна и све то на пољу унапређења знања и образовања наших пољопривредника, како би били у току са савременим тенденцијама у развоју пољопривреде и како на најбољи могући начин да искористе те своје ресурсе, односно да извуку максимум“.

С обзиром да пољопривредни произвођачи сами најчешће не могу да нађу пут ка захтевном тржишту и да за своје производе често не остварују адекватну цену, „Златиборске еко аграр“ подстиче пољопривреднике на удруживање. То представља кључ њиховог опстанка и даљег развоја, јер произвођачке организације имају нарочито важну улогу у организацији пласмана производа, али и у пословном повезивању и промоцији“, нагласио је Бојовић.

Драгана Росић, www.zlatiborpress.rs