У свету се данас обележава Међународни дан образовања

образовање

Празник је 3. децембра 2018. године прогласила Генерална скупштина Уједињених нација и његовим прослављањем треба да се укаже на улогу образовања у успостављању глобалног мира и одрживог развоја.

Према подацима Уједињених нација из 2020. године, чак 262 милиона деце и младих у свету не иде у школу, 617 милиона деце и тинејџера јесте неписмено и не познаје основе математике. Мање од 40% девојчица у подсахарској Африци је завршило више разреде основне школе, а око 4 милиона деце избеглица није у могућности да похађа школу услед оружаних сукоба или губитка најближих сродника.