У Попису пољопривреде 2023. биће ангажовано око 3 000 пописивача

Илустрација вести

Јавни позив (конкурс) за пријављивање кандидата за пописиваче објављује се 15. августа 2023. године у 8.00 часова на веб-сајту Завода (stat.gov.rs) и сајту Пописа (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), као и у средствима јавног информисања. 
Грађани који су заинтресовани за рад у Попису у својству пописивача могу да се пријаве искључиво попуњавањем електронске пријаве на поменутим сајтовима, од 15. августа (од 8.00 часова) до 21. августа (до 20.00 часова) 2023. године.  
Услови које кандидати треба да испуне су следећи:
–    држављанство Републике Србије,
–    пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
–    најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
–    стечено најмање трогодишње средње образовање;
–    да кандидат није осуђиван, да против њега није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.
Подразумева се познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) и могућност приступа интернету током периода ангажовања.
 Процес селекције пријављених кандидата се врши у три фазе:
1.    Избор пријављених кандидата за пописиваче за предају документације и интервју; 
2.    Рангирање према бодовима оствареним приликом пријаве и на интервјуу; 
3.    Селекција након оствареног успеха на обуци.
Детаљна објашњења у вези са ангажовањем пописивача могу се наћи у Процедури за избор пописивача.