У понедељак 44. седница СО Чајетина

У понедељак 30. новембра биће одржана 44. седница СО Чајетина, са следећим дневним редом.

ДНEВНИ РEД

1. Разматрање и усвајање записника са 43. седнице скупштине општине ; 2. Предлог одлуке о усвајању измена и допуна Плана детаљне регулације за изградњу гондоле на Златибору; 3. Предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта путем јавног огласа BALKAN G.S. CHANCE d.o.o Београд; 4. Предлог решења о постављењу заменика секретара СО Чајетина 5. Одборничка питања; 6. Р а з н о.

Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Чајетина са почетком у 10,00 часова.