У јулу на Златибору раст туристичког промета

Према подацима Туристиче организације „Златибор,“ рађеним на узорку од 2257 лежаја у основним смештајним капацитетима забележен је раст броја ноћења и долазака гостију у јулу месецу у односу на исти период прошле године од 17%. Промет за првих седам месеци ове године је остао на новоу прошлогодишњег, што је узроковано лошим временским приликама у овом периоду. Тренутно на Златибору борави око 15 хиљада гостију, а за дане викенда, када је и смена очекује се повећање броја посетилаца у овом туристичком центру.