У четвртак 25. седница СО Чајетина

За четвртак 29. мај, заказана је 25. седница СО Чајетине. Одборници ће расправљати по 17 тачака дневног реда: 1. Разматрање и усвајање записника са 24. седнице СО Чајетина; 2. Предлог одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета општине Чајетина за 2013. годину; 3. Предлог решења о давању сагласности на финансијски извештај и извештај о пословању за 2013. годину КЈП „Златибор“ Златибор; 4. Предлог решења о изменама и допунама финансијског плана КЈП „Златибор“ Златибор за 2014. годину; 5. Предлог решења о давању сагласности на извештај о раду са финансијским извештајем Туристичке организације „Златибор“ Златибор за 2013. годину; 6. Предлог решења о давању сагланости на извештај о раду са финансијским извештајем за 2013. годину ЈП „КСЦ Чајетина“ Чајетина; 7. Предлог решења о давању сагланости на извештај о раду са финансијским извештајем за 2013. годину Библиотеке „Љубиша Р. Ђенић“ Чајетина; 8. Предлог решења о давању сагланости на извештај о раду са финансијским извештајем за 2013. годину ЈКП „Дубоко“ Ужице; 9. Предлог решења о давању сагласности на уговор о оснивању Туристичке организације регије Западна Србија; 10. Предлог одлуке о измени и допуни одлуке о безбедности и регулисању саобраћаја на територији Општине Чајетина; 11. Предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом Рашку Пљескоњићу и Катарини Ћирковић; 12. Предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом Слободану Кнежевићу из Златибора; 13. Предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом Милојки Пејић из Ужица;14. Предлог одлуке о ослобађању од плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта; 15. Предлог одлуке о неангажовању ревизије финансијско-материјалног пословања ЈИП „РТВ Чајетина у ликвидацији“; 16. Одборничка питања; 17. Р А З Н О.