2016. година примакла се свом крају. За ђаке, ово је време радовања јер почиње зимски распуст који ће и ове школске године бити подељен у две дела. Што се тиче ваннаставних активности, планови за уређење школских објеката су испуњени, а у наредној години планира се нешто више.

Зимски распуст је и ове школске године подељен на два дела. Први део почиње у среду, 4. јануара 2017. године, а завршава се у петак, 6. јануара, док други део почиње у понедељак, 30. јануара 2017. године, а завршава се 10. фебруара , када ће школе поново оживети. Просветни инспектор Мирослав Ђокић пожелео је ђацима чајетинске општине да што лепше проведу празнике и искористио прилику да најави нова улагања у обнову и уређење школских објеката. Како каже, у овој години није било много радова осим оних потребних као што су кречење и замена школског намештаја и набавке неопходне опреме.

Ђокић

„У 2017. години ми смо конкурисали код Канцеларије за управљање јавним улагањима за две школе, а то су: ОШ „Миливоје Боровић“ из Мачката и ОШ „Димитрије Туцовић“ из Чајетине“, каже Мирослав Ђокић, просветни инспектор. „План је, а такви су пројекти, да се уради замена столарије у ОШ „Димитрије Туцовић“ , да се уради замена крова, поправи фискултурна сала и то је један пројекат чија је вредност радова око 15 до 20 милиона динара. Надамо се да ће то проћи. За ОШ „Миливоје Боровић“, издвојено одељење у Шљивовици, планирано је да се уради изолација школе, фасада, поправка кухиње, фискултурне сале… За овај пројекат вредност радова је око 12 000 000 динара.“

Сала

Оно што је дужи низ година болна тачка ђацима и просветним радницима издвојеног одељења ОШ „Димитрије Туцовић“ у Златибору, јесте недовршена фискултурна сала чија је градња почела 2005.године . Уз помоћ средстава Министарства просвете сала је грађена до 2008. године, што је подразумевало изградњу конструкције и покривања објекта, али због недостатка финансијских средстава радови нису завршени. Затим, 2013. године наставља се изградња средствима локалне самоуправе. Општина Чајетина 2014. године потписала је Протокол о сарадњи са Министарством проосвете, науке и технолошког развоја и „ЈУП Истраживање и развој“ којим је предвиђен даљи наставак радова на фискултурној сали, а из кредита Европске инвестиционе банке. У међувремену, урађен је Пројекат изведеног стања на објекту као и премер и предрачун преосталих радова.

Ђокић каже да је за даље радове за које је задужено Министарство просвете, употпуњена документација и нада се да ће се у 2017. години радови завршити како би деца могла неометано да изводе наставу физичког васпитања.

Мирјана Ранковић Луковић, www.zlatiborpress.rs