Туристичком удружењу Гостиље признање за поуздано и одговорно пословање

Туристичко удружење "Гостиље" носилац је сертификата којим се потврђује да је међу најпоузданијим организацијама на тржишту и да се истиче одговорним пословањем. Ово признање компаније за поузданост ''CompanyNJall d.o.o.'' издаје се искључиво организацијама које својим пословањем остварују високе економске критеријуме и друге пословне стандарде. Сертификат омогућава препознавање најпоузданијих организација на српском тржишту. Добијеним признањем ТУ Гостиље доказује да је међу најконкурентнијим домаћим организацијама које својим поверењем и угледом на тржишту одређују стандарде поузданог пословања других организација. Туристичко удружење "Гостиље" с успехом управља врло посећеним водопадом, који представља једну од најатрактивнијих хидролошких вредности Златибора. Ту се вода Гостиљске реке, узводно од њеног ушћа у реку Катушницу, обрушава са 20 метара високе кречњачке литице, формирајући тако јединствен и импресиван водопад. Читав простор около представља малу оазу нетакнуте природе коју одговорно одржава ТУ "Гостиље". Недалеко од ове природне туристичке атракције налази се И велики базен напуњен чистом изворском водом где се у сезони освежавају многи купачи , као и спортски терени погодни за рекреацију у загрљају очуване природе. Туристичко удружење "Гостиље" с успехом је радило и на уређењу пешачких стаза, ограда, дечјег игралишта и других садржаја у овом све посећенијем златиборском селу. Својим одговорним пословањем допринели су разноврсности и богатству туристичке понуде Златибора.