Трудницама исплата боловања 100 одсто

Свим трудницама у Србији боловање ће се исплаћивати у износу од 100 одсто, речено је данас у Републичком фонду за здравствено осигурање Србије. Од средстава обавезног здравственог осигурања боловање ће се исплаћивати у вредности од 65 одсто, а преосталих 35 одсто чиниће средства која би током 2014. године требало да буду пребачена фонду из буџета Србије. Без обзира што та средства још нису пребачена из буџета, труднице ће одмах добијати износ од 100 одсто. У РФЗО кажу да ће се исплата обављати као и до сада, 65 одсто ће бити уплаћивано на рачун послодавца, након чега је послодавац у обавези да то исплати трудници. Новина је да послодавац мора да надлежној филијали достави број текућег рачуна труднице, па ће јој преосталих 35 одсто РФЗО исплатити директно на њен рачун. Ово се односи само на труднице, а не и на боловање за време породиљског одсуства. Исплату накнаде за породиље врши надлежна служба Секретаријата за социјалну заштиту. Извор: blic.rs