Трећа седница СО Чајетина заказана за  четвртак

Трећа седница СО Чајетина заказана је за  четвртак, 1. октобар  2020. године . 

На дневном реду ће се разматрати 32 тачке, између којих и:

 Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2020.године до 30.06.2020.године, Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина за 2020.годину -ребаланс I, Предлог решења о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ( треће ) за 2020.годину ЈКП '' ВОДОВОД ЗЛАТИБОР', Предлог одлуке о измени одлуке о организацији Општинске управе, Предлог одлуке о одређивању простора на коме није дозвољено јавно окупљање; Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавну својину ради проширења простора за гробље у насељеном месту Шљивовица-Саиновина, Предлог решења о именовању директора Јавног предузећа '' GОLD GОNDОLА ZLАТIBОR'' , Предлог одлуке о уређивању грађевинског земљишта у центру насељеног места Златибор-четврти део и др.

Седница ће се одржати у  Културном центру на Златибору    са почетком  у  11 ,00  часова.