ПРАВИЛНИК O БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У УСТАНОВИ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА“

На основу члана 49. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/19), а у складу са Правилником о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Сл. гласник РС”, бр. 93/20) и Правилником о поступку отварања понуда („Сл. гласник РС“, бр. 93/20), Управни одбор Установе „Културни центар Чајетина“, на седници одржаној дана 12.04.2022. године, доноси

ПРАВИЛНИК
O БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У
УСТАНОВИ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА“