Светски дан срца (видео)

Кардиоваскуларне болести су широм света одговорне за већу смртност од рака и ХИВ-а, а број људи који умиру од последица болести срца је сваког дана у порасту. Према актуелним подацима болести срца и крвних судова, са учешћем од 51,8% у свим узроцима смрти, водећи су узрок умирања у Србији. Због тога је важно не само данас када обележавамо Светски дан срца већ сваког дана истицати важност превенције и значај упражњавања здравих стилова живота током целог животног циклуса, али и индивидуалне одговорности за здравље.

https://www.youtube.com/watch?v=ulvXIAfwPc4&feature=youtu.be Прилог: ТВ5