СОС телефон за особе са искуством насиља у породици 0800-333-445

СОС телефон за особе са искуством насиља у породици 0800-333-445 захваљујући Програму уједињених нација за развој – УНДП, скоро месец дана, доступан је и грађанима општине Пожега, Бајина Башта и Чајетина и Ужице сваким радним даном од 8 до 20 часова. Позивом на СОС телефон грађани могу добити потребне информације о свим законским процедурама, као и психосоцијалну и правну помоћ и подршку. СОС телефон се може позвати и анонимно а све информације се пружају уз поштовање стандарда поверљивости . Наведене услуге се могу добити кроз индивидуалне консултације у просторијама Организације.