Семинар о безбедности деце у саобраћају (видео)

Агенција за безбедност саобраћаја је пре неколико година акредитовала 9 програма у Министарству просвете намењених наставном особљу, са циљем да се појача рад са децом на тему безбедности у саобраћају. Агенција се, преко локалних савета за безбедност саобраћаја, труди да кроз семинаре подигне њихове стручне капацитете везане за проблематику, методологију и моделе рада у склада са примерима у свету и код нас. Данас је у ОШ "Димитрије Туцовић" на Златибору одржан први такав семинар.

https://www.youtube.com/watch?v=UyNphkoM9a0&feature=youtu.be

У организацији СЗБС општине Чајетина одржан је први део семинара о стручном усавршавању просветних радника на тему безбеднијег учешћа деце у саобраћају.

"Чланом 6 Закона о безбедности саобраћаја дефинисане су обавезе свих субјеката који су укључени у систем безбедности саобраћаја на саобраћајном образовању и васпитању деце. Ми смо препознали потребу да, поред рада на превентиви са децом, родитељима, да је потребно да урадимо и едукацију учитеља и васпитача", каже  Горан Секулић из СЗБС општине Чајетина.

 Ово је, иначе, 15 семинар по реду, а резултати су до сада веома задовољавајући јер су након њих на часовима везаним за тему безбеднијег учешћа деце у саобраћају сама деца била више укључивана у осмишљене активности. Такође су  више  укључивани и родитељи без којих све  што раде Агенција, савети за безбедност у саобраћају и просветни радници, не би било довољно.

"Са поносом можемо да кажемо да већ дуги низ година цртани јунак Пажљивко је већ препознатљив код деце. АЗБС сваке године спроводи пројекат у оквиру којег купи књиге "Пажљивкова правила" и дистрибуира сваком детету, ђаку прваку, на територији Републике Србије. Такође, анимирани филмови се значајно гледају на Ју-тубу и васпитачице, учитељи, уопште наставно особље, пуно раде са децом. Пажљивко и наставни материјал који смо саставили, а који прати Пажљивка, је одлична полазна основа за наставни кадар са којим могу да раде. Такође је важно напоменути да деца кроз игру, песму, препознатљивог јунака, уз лепо расположење, веома лако упијају све што он каже. Наравно, ми и на овом семинару користимо тај потенцијал и то свакако даје добре резултате", нагласио је  Милан Илић, саветник директора АЗБС.

А добри резултати се, према статистичким подацима праћеним у последњих 10 година, огледају у опадању броја страдале деце у саобраћају. Циљ Агенције је да, у складу са  Стратегијом Републике Србије, у 2020. години број страдале деце  буде нула .

Мирјана Ранковић Луковић