Решавање проблема паљења стрништа (видео)

Министарство заштите животне средине је, у оквиру укупних активности на решавању негативних појава које деградирају и угрожавају животну средину, покренуло иницијативу за заједничко решавање проблема паљења стрништа свих надлежних органа у Србији. Паљење стрништа, односно жетвених остатака, давнашња је примитивна агротехничка мера којој пољопривредници  прибегавају али којом стварају велику опасност за околину, загађају животну средину, наносе штету пољопривредном земљишту и угрожавају свеукупан биодиверзитет.На ово су скренули пажњу пољопривреднивцима на територији општине Чајетина и из "Златиборског еко аграра".

Живо земљиште је основа пољопривредне производње и развија се само брижљивим управљањем. Оно је кључ успеха сваког доброг пољопривредног газдинства. Паљењем жетвених остатака угрожава се микрофлора и фауна у делу ораничног слоја, те се на тај начин губи потенцијална органска маса, кажу стручњаци. Спаљивање земљишта је, такође, и кажњиво.

https://www.youtube.com/watch?v=Dl3iqjEIM9Q&feature=youtu.be

 

Осим што паљење стрништа штети произвођачима јер се  нарушава природна равнотежа, такође доводи и до тога да пепео који остаје одува ветар , а пошто су паљевине често у близини пута, угрожени су и учесници у саобраћају. Насупрот томе, саветују стручњаци, мера коју би требало предузети  одмах након жетве је заоравање биљних остатака које њивама доноси вишеструку корист.