Регистровано присутство положених јаја шљивиног смотавца у засадима шљива на подручју Србије

s

На подручју Србије засади шљива се налазе у фенофази развоја плодова, од раста плодника до другог опадања плодова.

Прегледима засада шљива регистровано је присуство положених јаја шљивиног смотавца.

Штете проузрокују ларве које се убушују и хране унутар плодова, а нападнути плодови превремено опадају.

У току је полагање јаја и пиљење ларви те штеточине у већини региона, а у наредних неколико дана пиљење ларви очекује се у свим регионима.

Са циљем заштите шљиве од шљивиног смотавца препоручује се примена неког од регистрованих инсектицида:

·       Тонус екстра (ацетамиприд) у концентрацији 0,02-0,025% или

·       Децис 2,5 ЕЦ, Конфузија, Полуx (делтаметрин) у концентрацији 0,05% или

·       Неган МЕ (ламбда-цихалотрин) у концентрацији 0,005% или

·       Гром (ламбда-цихалотрин) у концентрацији 0,03%.

Такође, прегледима засада шљива регистровано је и присуство шљивине ваши коврџалице (Brachycaudus helichrysi). Ова ваш, поред директних штета у виду уковрџаних листова, што је последица сисања сокова из њих, наноси и индиректне штете као преносилац вируса шарке шљиве (Plum pox virus).

Наведени инсектицид за сузбијање шљивиног смотавца деловаће и на сузбијање ваши.

Формирана лисна маса шљиве је осетљива на инфекције проузроковачем шупљикавости листа коштичавог воћа (Stigmina carpophilla). Примена хемијских мера заштите са циљем заштите шљиве од тог патогена, препоручује се само у случају најаве падавина применом неког од фунгицида:

·       Merpan 50 WП, Captan 50 WП, Mestod 480 СЦ, Capi (каптан) 0,2-0,3%.