Рециклажно острво у функцији

Рециклажно острво које се налази у улици Партизанске болнице - преко пута одмаралишта Дунав на Златибору, стављено је у функцију. У оквиру рециклажног острва налази се 20 контејнера запремине 1,1 м3, од којих је 15 намењено за суви, а 5 за мокри отпад.

Рециклажно острво отворено је за кориснике од 0 до 24 сата, и од данас корисници комуналних услуга који послују у оквиру Тржног центра Златибор, а до сада су користили локацију комуналних контејнера у улици иза Ирисх пуб-а, обавезни су да отпад одлажу на рециклажно острво. Такође, обавезна је и примарна селекција отпада која подразумева одвајање на мокри отпад (остаци од припремања хране, остаци биљног порекла, охлађени пепео...) и суви отпад (амбалажа, картон, папир, ситни предмети опште употребе...).

Рециклажно острво изграђено је по угледу на рециклажна острва у Краљевини Шведској. Опремљено је аутоматским осветљењем и видео надзором, како бисмо имали увид у правилно разврставање отпада наших корисника.

КЈП „Златибор“ уклониће свих десет контејнера који су се налазили у улици Краљев трг (иза Ирисх пуб-а). Корисници који су до сада користили контејнере иза жуте зграде (која се налази у истој улици) и даље ће користити ову локацију за одлагање комуналног отпада до изградње новог рециклажног острва на тој локацији.

Још једном напомињемо кориснике комуналних услуга да је строго забрањено одлагати комунални отпад мимо ове две наведене локације. Такође, комунална инспекција од данас ће имати појачане контроле, посебно трговинских радњи, јер је током викенда примећена појава одлагања несавијених кутија поред контејнера, што је строго забрањено. Апелујемо на суграђане да отпад одлажу искључиво у комуналне контејнере.

  Извор: КЈП "Златибор"