Расписани конкурси за доделу средстава за развој туризма у 2019. години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је од почетка 2019. године три конкурса за доделу средстава за развој туризма и подстицање квалитета туристичке понуде у 2019. години.

Данас је расписан јавни конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде у 2019. години, интензивирање њеног коришћења, изградњу туристичке инфраструктуре и супраструктуре, као и усклађивање туристичких капацитета са Законом о туризму, која се реализују преко Фонда за развој.

Право на коришћење кредитних средстава имају привредна друштва и предузетници регистровани за обављање делатности у области туризма и пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава.

Рок за подношење захтева је 1. октобар 2019. године, а детаље о овом конкурсу погледајте ОВДЕ.

Два претходно расписана конкурса, за доделу дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2019. години и за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 2019. години, трају до 15. марта 2019.

Првим конкурсом предвиђени су подстицаји за пројекте промоције туристичких производа, туристичких дестинација и туристичких простора Србије и подстицање унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде, унапређење и реализацију статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна, као и пројекте едукације и тренинга у туризму.

Право на коришћење средстава имају непрофитне институције.

Други конкурс, за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 2019. години, предвиђа подстицаје за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама као и за пројекте промоције туристичких производа, туристичких дестинација и туристичких простора Србије и подстицање унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде, унапређење и реализацију статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна, као и пројекте едукације и тренинга у туризму.

Право на коришћење има дестинацијска менаџмент организација, привредно друштво, односно друга организација и институција чији је оснивач Влада или јединица локалне самоуправе, а које није индиректни корисник буџета, као и правно лице у коме је Република Србија већински власник и правно лице које управља туристичким простором или објектима туристичке инфраструктуре и супраструктуре.

Такође, право на коришћење бесповратних средстава имају и органи АП Војводина у чијој су надлежности послови из области туризма, као и правна лица основана од стране АП Војводина којима је поверено обављање послова из области туризма, јединице локалне самоуправе у складу са Законом о локалној самоуправи, туристичке организације, као и друга правна лица основана од стране локалне самоуправе којима је поверено обављање послова из области туризма.

Детаље о овом конкурсу погледајте ОВДЕ.

  Извор: Е капија