Расписан конкурс за полицајце

МУП значка

Министарство унутрашњих послова расписало је конкурс за упис 780 полазника у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици, за стручно оспособљавање за обављање послова и задатака униформисаног полицијског службеника и то за потребе свих 27 полицијских управа у Србији. Сви заинтересовани, који испуњавају услове за упис, могу да се пријаве до 7. јуна ове године.

Стручно оспособљавање за обављање послова и задатака униформисаног полицијског службеника на радном месту полицајац предвиђено је за  230 полазника,  220 - саобраћајни полицајац и 330 - гранични полицајац.
Приликом пријављивања кандидат ће морати  да се изјасни за који од ова три профила  жели сручно да се оспособљава.

Пријава на конкурс, са документацијом, подноси се полицијској станици по месту
пребивалишта кандидата, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу
Политика.

Кандидат може поднети само једну пријаву.

Конкурс се  налази на сајту Министарства унутрашњих послова www.mup.gov.rs и на  сајту Центра за основну полицијску обуку  www.copo.edu.rs.