Поред извођења радова на постављању канализационог крака у насељу Ћетен, ЈКП „Вододвод Златибор“ ради и на одржавању постојеће водоводне мреже. Због константног мењања дотрајалих цеви, које проузрокују велике губитке на мрежи, у плану је изградња новог цевовода.
Нисмо мењали последњих месец дана те цеви због туристичке сезоне. Организоваћемо се тако да грађани Златибора и Чајетине што безболније поднесу нестанак воде, гледајући да што више цеви заменимо у једном искључењу,“ каже Јовановић.
Раде Јовановић, директор овог предузећа, каже да је у непрестаним договорима са општином Чајетина о замени главног цевовода Ø 600. Прво се мора расписати тендер за пројекат изградње новог цевовода, након којег ће уследити послови око ископа и постављања нових цеви.
До тада ћемо ми одржавати постојећи цевовод који је при крају, што се тиче своје експлоатације, јер је дошло до замора материјала због тога што је то цевовод који се користи већ 30 година. У питању су армиране бетнске цеви, које су веома порозне и, у контакту са хлорисаном водом, непостојане.
И даље се врши прикључивање нових корисника на водоводну мрежу. На водовод у Рибници до сада је прикључено око 60 корисника. Оно што следи је припрема за изградњу новог водовода у Гостиљу. Спроведена је Јавна набавка за цеви високог притиска које су неопходне због велике разлике у надморској висини. Што се тиче цене воде, она је још увек непромењена. Становништво кубик воде плаћа 37 динара, а привредници 77 динара. У наредном периоду ићи ће се ка томе да цена воде буде једнака за све кориснике, јер је то законска обавеза овог предузећа.