Први уписни рок на Београдском универзитету почиње данас

ф

Први уписни рок на Универзитету у Београду почиње 22. јуна, пријављивањем кандидата које ће трајати до 25. јуна.

Пријемни испити ће бити одржани од 27. јуна до 1. јула, према распореду који буду објавили факултети. Прелиминарне ранг-листе биће објављене најкасније до 4. јула, а коначне до 11. јула.

Упис треба да буде завршен до 15. јула, након чега ће Универзитет објавити списак слободних места за други, септембарски уписни рок.

На неким факултетима већ је почело електронско пријављивање или претпријава тако да је будућим бруцошима најсигурније да све информације прате на факултетима које планирају да упишу.

У наредну школску годину на основне и интегрисане студије на свим факултетима у оквиру Београдског универзитета планиран је упис 15.035 бруцоша, од чега на буџету има места за њих 9.720.

Уписна правила остају иста као и ранијих година: редослед кандидата се утврђује на основу општег успеха из средње школе и резултата пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности.

Без грешке урађен пријемни доноси 60 поена, а успех из средње школе највише 40 бодова.

Под општим успехом се подразумева збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са два и он се рачуна заокруживањем на две децимале.

Да би стекли право да се упишу на терет буџета, кандидати морају освојити најмање 51 бод, док је доња граница за самофинансирајуће студенте 30 поена.

Коначне ранг-листе које објаве факултети су основ за упис, што значи да будући бруцоши треба пажљиво да прате све уписне активности на факултетима на којима су конкурисали.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не појави у предвиђеном року, уместо њега ће бити уписан следећи са ранг-листе.

Документа приликом пријављивања

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

– сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања;

– диплому о положеном завршном односно матурском испиту;

– дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту;

– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног, односно испита за проверу склоности и способности

Документа за упис

– оверена фотокопија докумената и оригинална документа на увид,

– извод из матичне књиге рођених (факултет, односно Универзитет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);

– попуњен образац ШВ-20 (образац се попуњава и електронски, а штампана верзија се потписана предаје на факултету);

– индекс (уколико факултет не обезбеђује индексе),

– две фотографије формата 4,5X3,5 цм,

– доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа (ако је предвиђена);

– доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте,

– доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере