Прва фаза пројекта Сушичка врела (видео)

ЈКП Златибор

ЈКП "Водовод Златибор" Чајетина наставља са радовима на постављању водоводних цеви у Трипкови као део пројекта водоснабдевања општина Чајетина са Сушичких врела. Између осталог, настављају се радови на замени дотрајалих бетонских цеви дуктилним цевима на главном магистралном воду на Златибору. https://www.youtube.com/watch?v=0I-0bd9ekco ЈКП "Водовод Златибор" Чајетина изводи прву фазу радова на пројекту  Сушичка врела која подразумева постављање водоводних цеви од  Сушице до Жигалског виса у Трипкови, у дужини од око 5 100 метара. Намера локалне самоуправе, о чему је већ било говора ,  јесте да се довођењем ове воде реши питање бољег и квалитетнијег водоснабдевања грађана Златибора, Чајетине, Трипкове, Шљивовице, Бранежаца, Криве Реке, Мачката, Мушвета, Голова…

"С обзиром да се ради овај пут на потезу од Сушице до Врутака, искористили смо прилику да у банкину пута  поставимо цеви којим ћемо да покријемо цело село. То ће бити магистрални вод за Трипкову  са којег ћемо покривати засеоке. Тренутно се  налазимо на крају Трипкове где се општина Чајетина граничи са општином Ужице, засеоци Петровићи, Танасијевићи, Арсићи, докле ће цеви и бити постављене", рекао је Мирослав Ђокић, директор ЈКП "Водовод Златибор" Чајетина

Радови на овој деоници изводе се, у прекидима због лошег времена, око петнаест дана. Постављене су цеви на деоници дугој око   2, 5 км а преостаје још да се покрије  2 км и 600 метара. На извођењу радова ангажована је екипа од око осам људи, а од механизције: крамер, боб кет, вермер и мини багер. Такође се настављају радови на замени цеви на магистралном воду, а људство овог јавног предузећа ангажовано је и на другим локацијама.

"Радимо и на припреми спајања цевовода са резервоаром Врањевина где се такође изводе радови. Затим, радимо прикључке за све веће објекте на Златибору  чија је градња у току а платили су комунално опремање док је канализација у Сирогојну завршена".

На постројењу за прераду отпадних вода је у току обука екипе Водовода која ће бити задужена за његов рад. Обука се врши у трајању од девет месеци.

"Циљ је да сви ти системи раде на квалитетан начин како је пројектом и предвиђено. Обуку врше словеначки стручњаци који су и радили на постројењу и монтирали опрему и мислим да ће наша екипа бити обучена и пре истека договорених девет месеци".

У току су активности које се тичу техничког пријема Постројења за прераду отпадних вода и добијања употребне дозволе. Мирјана Ранковић Луковић