Просечна потрошачка корпа у децембру - 62.025 динара

За покриће просечне потрошачке корпе у Србији у децембру прошле године било је потребно 1,28 просечних зарада, односно 65.025 динара, а за покриће минималне било је довољно 0,67 просечне зараде, или 33.919 динара, према анализи Министарства спољне и унутрашње трговине. Просечна децембарска потрошачка корпа била је скупља за 0,49 одсто, или 318,9 динара у односу на претходни месец, док је минимална коштала 0,28 одсто више, или 268 динара него у новембру. У новембру је за покриће просечне потрошачке корпе било потребно 1,47 просечних зарада а за покриће минималне 0,77 просечне зараде. Куповна моћ мерена односом просечне зараде и просечне и минималне потрошачке корпе минулог децембра, како се наводи у анализи министарства, била је већа, захваљујући пре свега повећању просечне месечне нето зараде. Потрошачке цене производа и услуга су у децембру у односу на новембар у просеку биле више за 0,2 одсто. Раст цена забележен је у групама одећа и обућа за 1,1 одсто, комуникације за 0,7 процената, у групама храна и безалкохолна пића, као и алкохолна пића и дуван за по 0,3 и у групи транспорт за 0,2 одсто. Пад цена забележен је у групама стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива за 0,1 одсто. Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале. У децембру су куповну моћ изнад просека Републике имали Нови Сад, Београд, Панчево и Крагујевац. У свим градовима који се статистички прате просечна месечна нето зарада је покрила минималну потрошачку корпу, али није била довољна за покриће просечне потрошачке корпе.