Просечна плата у Србији за октобар 55.065 динара

Просечна бруто зарада обрачуната за октобар 2019. године износила је 76.096 динара, док је просечна нето зарада без пореза и доприноса износила 55.065 динара.

Раст бруто зарада у периоду јануар–октобар 2019. године, у односу на исти период прошле године, износио је 10,0% номинално, односно 7,9% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 10,2% номинално и за 8,1% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за октобар 2019. године номинално су веће за 10,3%, а реално за 9,2%.

Медијална нето зарада за октобар 2019. године износила је 42 716 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

У златиборској области просек октобарских примања био је највећи у Ужицу - 52.159 динара, следе Град Ужице – 52.021 динар, Севојно – 47.743 динара, Косјерић – 47.083 динара, Пожега – 46.790 динара, Нова Варош – 44.543 динара, Сјеница – 44.481, Бајина Башта 43.506 динара, Чјетина – 42.753 динара, Пријепоље – 42.167 динара и Ариље – 42.030 динара.