Просечна нето зарада у јануару износила је 70.902 динара

Републички завод за статистику  лого

Према подацима Републичког завода за статистику просечна зарада (бруто) обрачуната за јануар 2022. године износила је 97 877 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 70 920 динара.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада и просечна нето зарада за јануар 2022. године номинално су веће за 12,4%, а реално за 3,9%.

У односу на децембар 2021. године, просечна бруто зарада обрачуната за јануар 2022. године номинално је мања за 4,2%, а реално за 5,0%, док је просечна нето зарада номинално мања за 5,0%, а реално за 5,8%.
Медијална нето зарада за јануар 2022. године износила је 53 327 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа. У односу на исти месец претходне године, медијална нето зарада за јануар 2022. године номинално је већа за 11,1%, а реално за 2,7%, док је у односу на децембар 2021. године номинално остала на истом нивоу, а реално је мања за 0,8%.