Просечна нето плата у новембру прошле године 50.556 динара

Просечна нето зарада у Србији у новембру прошле године износила је 50.556 динара, а бруто зарада 69.949 динара, саопштио је Републички завод за статистику. Раст бруто зарада у периоду јануар–новембар 2018, у односу на исти период 2017. године, износио је номинално шест одсто, а реално 3,9 одсто. Нето зараде су у том периоду порасле номинално за 6,5 одсто, а реално за 4,4 одсто. У поређењу са новембром 2017. просечна бруто зарада за новембар 2018. номинално је већа за 6,5 одсто, а реално за 4,5 одсто, док је просечна нето зарада већа номинално за седам одсто, а реално за пет одсто. Медијална нето зарада за новембар износила је 39.654 динара, што значи да је 50 одсто запослених остварило зараду до тог износа. Да би се обезбедила упоредивост података приликом рачунања индекса, која је нарушена због преласка на нову методологију од јануара 2018, подаци за 2017. добијени су из истог извора и на исти начин као и подаци за 2018. годину.   Извор: Б92