Представљен први дигитални водич за безбедност деце на интернету

На основу истраживања сачињен је први дигитални водич за безбедност деце на интернету у Србији под називом „Деца и интернет – паметно од почетка“. Водич је намењен родитељима/старатељима, васпитачима и учитељима деце узраста од четири до осам година, деци и свима који учествују у њиховом образовању и васпитању, са циљем информисања и пружања подршке деци предшколског и млађег школског узраста да безбедно и конструктивно користе дигиталне уређаје и интернет.

Већина деце се са дигиталним уређајима сусреће у узрасту од четири године. Деца млађег основношколског узраста почињу да користе компјутер и телефон са приближно пет година, млађи од пет година већ у трећој години живота, док две трећине родитеља и васпитача нема довољно знања и вештина да их заштити од могућих злоупотреба, показало је истраживање настало у оквиру пројекта ’’Безбедан интернет за целу породицу“ који су покренули УНИЦЕФ и Теленор, а спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Ужички центар за права детета.

У оквиру пројекта је развијена и серија цртаних филмова намењена најмлађима.

„Деца почињу да користе дигиталне уређаје и интернет у све ранијем добу. Истовремено, родитељи, васпитачи и учитељи немају довољно знања и вештина да децу усмере на коришћење дигиталне технологије на конструктиван начин, и како да им помогну да буду безбедни на интернету. Овај дигитални водич им нуди мноштво конкретних савета, као и речник за дигитално доба, а деци су доступни едукативни цртани филмови, као и могућност да кроз квиз провере своје знање из дигиталне писмености“, истакла је Ређина Де Доминићис, директорка УНИЦЕФ-а у Србији.

Она је посебно захвалила компанији Теленор која је партнер УНИЦЕФ-а током низа година у напорима да се створи безбедно дигитално окружење за децу.

Весна Недељковић, помоћница министра просвете за предшколско и основно образовање и васпитање, подсетила је да је ово министарство 2017. године развило “Оквир дигиталних компетенција наставника” који служи као оквир за рад на оснаживању дигиталних компетенција наставника.

„У овом нашем дигиталном свету, наш изазов је двострук: како пружити максималну корист интернета за свако дете и ублажити штету која може настати због насиља на интернету. Један од приоритета министарства је развој дигиталне писмености и дигиталне компетенције деце како би она била информисана, ангажована и безбедна на мрежи, и како би користила дигиталне технологије на квалитетан начин и за учење“, рекла је Весна Недељковић.

Приватни сектор, посебно из области технологије и телекомуникација, има посебну одговорност и јединствену могућност да обликује утицај дигиталне технологије на децу.

Компанија Теленор, дугогодишњи партнер УНИЦЕФ-а, је један од најбољих примера.

„У Теленору, стратешки се бавимо темом безбедног коришћења интернета и дигиталних технологија од стране деце и младих. Од 2012. године до данас, едуковали смо више од 35000 деце о безбедном понашању на интернету, уз снажну подршку Владе, УНИЦЕФ-а и бројних партнера. Дигитални водич који смо данас лансирали пружа практично знање и доступно је сваком родитељу, наставнику и детету у само неколико кликова. Верујемо да ће представљати добар основ за безбедно и позитивно дигитално окружење за децу и породице у Србији“, изјавио је Мајк Мишел, генерални директор Теленора Србија.

Дигитални водич за безбедност деце на интернету биће коришћен у школама и предшколским установама, као и удружењима родитеља и васпитача широм Србије. Доступан је свим заинтересованим родитељима на линку овде.

„Права детета гарантована УН Конвенцијом о правима детета важе и у дигиталном свету, као и обавезе државе и одраслих да омогуће деци да остаре и уживају своја права. Водич који смо развили даје допринос заштити и остваривању права детета која су, у овој четвртој дигиталној револуцији, у великом изазову. Првенствено, то се односи на право детета на заштиту од насиља и дискриминације, заштиту од штетних и непримерених садржаја, заштиту приватности, али и права на слободу изражавања и доступност информација које су значајне за дечји развој, право на квалитетно образовање, игру, слободно време и културне активности“, поручила је Јелена Жунић Цицвариц из Ужичког центра за права детета.

Извор: www.unicef.org