Предавање о превенцији вршњачког насиља за Савет родитеља ОШ Димитрије Туцовић

савет родитеља

У четвртак 23.децембра је одржана седница Савета родитеља на којој су родитељи упознати са активностима у превенцији вршњачког насиља у ОШ Димитрије Туцовић. Јагода Јеремић, наставница српског језика и књижевности и члан Тима за борбу против насиља је представила све активности у превенцији и борби против вршњачког насиља које се спроводе. Чланови Савета родитеља су упознати са актима којима је регулисана ова област, као и процедурама везане за ову проблематику.

Актима је дифинисано више облика насиља као што су физичко, емоционално, социјално, сексуално насиље, као и насиље злоупотребном информационих технологија. По интензитету су дефинисана три степена насиља. У првом степену насилничко понашање решава разредни старешина у оквиру одељења. У другом степену насилничко понашање се решава у оквиру школе, док се у трећем степену поред школе у решавање овог проблема укључују и Центар за социјални рад, полиција, здравство…

Статистички подаци говоре да је насилничко понашање чешће међу ученицима старијих разреда. Истраживања су показала да жртве трпе насиље у продуженом трајању и да се тешко одлучују да траже помоћ. У последње време је све чешће насиље злоупотребом информационих технологија. У овим ситуацијама се ради првенствено о искључивању појединаца из друштвених група, или њихово вређање и понижавање у групама. Такође чест је случај и дељења фото и видео садржаја увредљивог карактера.

Овом приликом чланови Савета су упознати шта све представља дигитално насиље, укључујући и фотографисање и објављивање фотографија без дозволе родитеља. Скренута је и пажња да родитељи треба да поведу више рачуна о апликацијама и интернет страницама које деца посећују и на начин комуницирања са вршњацима. Такође, говорило се и о пријављивању насиља, проверу сумњи и корацима у решавању врњачког насиља.

Директорка школе Милка Васиљевић је апеловала на родитеље да се укључе у борбу против насилничког понашана и да сваки вид насиља пријаве а да не покушавају сами да решавају проблем.

Седници Савета родитеља је претходио састанак представника школа, локалне самоуправе, здравства, полиције и Центра за социјални рад општине Чајетина. Овом састанку је присуствовала Јелена Смиљанић, која је информисала чланове Савета родитеља о закључцима са овог састанка.

Договорено је да чланови Савета родитеља на тему превенције вршњачког насиља одрже предавања у својим одељењима и да се организују радионице како за ђаке тако и за родитеље.

На овој седници је директорка школе, Милка Васиљевић члановима Савета родитеља представила и резултате анализе завршног испита за ученике осмог разреда. По анализи Завода за вредновање квалитета наставе осмаци ОШ "Димитрије Туцовић" су остварили напредак и да имају значајно боље резултате у односу на окружни и републички просек. Констатовано је да је просечан број бодова из математике, српског језика и књижевност, и на комбинованом тесту било изнад републичког просека.

Под тачком разно се разговарало о актуелним проблемима и радовима на спортској сали која се гради при школи на Златибору. Чланови Савета су обавештени да радови напредују и да ће ускоро сала бити стављена у функцију.