Предавање на тему насиља и права детета

УГ „Златиборски круг“ данас је у ОШ „Димитрије Туцовић“ организовало јавни догађај под називом „Превенција и заштита деце од насиља, злостављања и занемаривања“  у оквиру Европских интеграција. „Златиборски круг“ је на овом пројекту партнер Ужичком центру за права детета који организује „Мониторинг остваривања права детета у процесу придруживања Србије Европској унији“ а који је подржан од стране Шведске.

У наставку активности везаних за пројекат „Превенција и заштита деце од насиља, злостављања и занемаривања“  данашње предавање имало је за циљ да се ученици упознају са поглављем 23 о правима детета и да им се приближе све превентивне интервентне активности које једно друштво предузима када је у питању заштита деце од насиља.

„Општина Чајетина је пре неког времена потписала Локални међусекторски протокол о превенцији и заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања и сматрамо да је овај документ изузетно важан јер је проистекао из законског оквира РС, као и из општрг протокола и посебног протокола који се односи на децу и уопште на превенирање насиља“, рекла је  Јагода Јеремић из УГ „Златиборски круг“

Данашње предавање било је интерактивне природе. Дискутовало се о положају деце у друштву, о врстама насиља са којима се срећу, контекста у којима се насиље најчешће јавља, мерама превенције и интервенције на школском нивоу. Циљ УГ „Златиборски круг“ је да овим пројектом обухвати око 100 ученика који ће своја сазнања моћи да пренесу  вршњацима на другим часовима, односно активностима.

Да ова важна тема не би имала форму предавања која би ученицима постала монотона, Удружење се одлучило за вид радионица на којима ће ђаци према жељи сами учествовати креирајући своје поруке, предлоге, али и коментаре на тему дечјих права.

https://www.youtube.com/watch?v=xlgImcEtVGg&feature=youtu.be

Мирјана Ранковић Луковић