Подстицаји за развој сеоског туризма (видео)

Златиборски еко аграр је у оквиру подршке пољопривреди и руралном развоју на подручју општине Чајетина и ове године предвидео субвенције за сеоски туризам. Укупан буџет за ову меру износи два милиона динара, а максималан износ повраћаја по кориснику је 400 000 динара.

Право на подстицаје у области сеоског туризма имају категорисана сеоска туристичка домаћинства са територије општине Чајетина, која се налазе ван месних заједница Златибор и Чајетина. Субвенције могу остварити лица која имају пребивалиште на територији општине Чајетина дуже од три године.

„Поред инвестиција у основна средства сеоских туристичких домаћинстава, као што су набавка опреме, мера подржава и одређене маркетиншке активности, уколико се домаћинства рекламирају на одређеним сајтовима. Ту су израда промотивног материјала (брошура и каталога) сеоских туристичких домаћинстава. Наравно, ту су изградња и адаптација одређеног простора. Међутим, ако корисник поднесе рачун за изградњу или адаптацију, мора да приложи и остала пратећа документа као што су: употребна грађевинска дозвола, решење о одобрењу извођења радова и слично“, каже Миљко Радишић, стручни сарадник за сеоски туризам. Додаје да ове године додатних 10% подстицаја остварују домаћинства која су у прошлој години пословала рентабилно, односно да су имала попуњеност капацитета преко 60%, а као доказ за то морају приложити на увид попуњену књигу гостију. Први конкурсни рок траје од 1. до 30. априла, а пријаве се подносе у просторијама Златиборског еко аграра.

„Овом приликом позивам све потенцијалне кориснике субвенција да искористе то своје право, уколико су имали реализоване инвестиције. Прихватају се рачуни од 13. јула 2018. године.  Један од битних услова јесте и да потенцијални корисник има регистривано пољопривредно газдинство у активном статусу. Без те потврде корисник не може остварити право на субвенцију“, додаје Радишић.

Сличне мере подршке биле су заступљене и у прошлој години што је допринело повећању броја категорисаних домаћинстава на селу, за која се туристи све више интересују. У периоду од 2016. закључно са крајем 2018. године на територији општине Чајетина регистрована су 42 категорисана сеоска туристичка домаћинства.

https://www.youtube.com/watch?v=yH-UZT0rxQ0&feature=youtu.be Драгана Росић