Почели 26. сусрети правника у привреди

У организацији Удружења правника у привреди Србије и његов часописа "Право и привреда" данас су на Златибору отворени тродневни 26.  Сусрети правника у привреди Србије. Скуп је у Конгресном центару хотела "МОНА" отворила министарка правде Нела Кубуровић. Тема овогодишњег скупа је „Привреда и судска и арбитражна пракса“.

Националном стратегијом и Акционим планом за преговарачко поглавље 23 предвиђен је читав низ мера, које су усмерене на побољшање ефикасности и квалитета правде, од унапређења процесних закона и рада правосудних професија, преко успостављања система е-правосуђа, рекла је министарка правде, отварајући 26. сусрете правника у привреди Србије.

Она је нагласила да је Министарство правде  у претходном периоду разматрало и у великој мери уважавало ставове представника привреде, који су како непосредно у раду радних група на изради прописа, тако и у току јавне расправе, указивали на области унапређења прописа, као на пример у току израде нацрта Закона о извршењу и обезбеђењу.

nela  "Велики изазови које нарочито на законодавца поставља процес европских интеграција и усаглашавања за правним тековинама ЕУ, чија номотехника је често у раскораку са домаћом правном традицијом, свакако захтевају учешће што већег броја стручњака и разматрање конкретних утицаја предметних реформи на постојећи правни оквир, а све како бисмо дошли до најбољих решења која су применљива у Србији", рекла је Нела Кубуровић, министарка правде.

У циљу уједначавања праксе, али и побољшања квалитета примене прописа, Правосудна академија спроводи Програм сталне обуке, који, као као један од постављених приоритета у овој години, сврстава предавања и радионице за судије које примењују Закон о извршењу и обезбеђењу али и инфо-сесије у вези примене Закона о посредовању у решавању спорова. Од првог квартала 2016. године је у току обавезна обука која обухвата све судије које се баве извршним предметима у основним, вишим, привредним судовима и у Привредном апелационом суду и на основу одлуке Високог савета судства око 360 судија је прошло обуку кроз 19 семинара, а од марта месеца 2017. године започело се са реализацијом обука за судије виших судова на тему Закона о извршењу и обезбеђењу – поступак по жалби.

У Србији број медијатора константно се увећава, а тренутно их има скоро 500, од којих је велики део из редова адвокатуре. На основу годишњих извештаја медијатора, евидентирано је 62 посредовања у решавању привредних спорова, не рачунајући споразумно финансијско реструктурирање, које је спровођено пред Привредном комором Србије. "Свакако, број јесте мали, али охрабрује велики скок у односу на прошлогодишњу статистику, када је било само 6 медијација", истакла је министарка правде.

Нада Џелебџић, zlatiborpress.rs