Отворен 8. конгрес о заштити биља (видео)

На Златибору је данас отворен 8. Конгрес о заштити биља који су ове године организовали: Друштва за заштиту биља Србије, две секције Међународне организације за биолошку и интегралну заштиту, као и национална друштава за заштиту биља Босне и Херцеговине, Бугарске, Чешке Репуплике, Хрватске и Словеније. Учешће су узели и стручњаци из Северне Македоније и Мађарске.

Тема 8. конгреса о заштити биља била је Интегрална заштита биља за одрживу пољопривреду и шумарство, што подразумева интегралну заштиту биља у воћарству, виноградарству, ратарству, повртарству, заштита ускладиштеног биља, заштиту у шумарству, Биологију и екологију штетних и корисних организама у пољопривреди и шумарству, пестициде, биопестициде и органску производњу, као и токсикологију, екотоксикологију и безбедност хране.

"Струка заштите биља је струка која се најбрже мења и то је област пољопривреде која је врло динамична, у којој се сазнања употпуњују сваки дан. Док имате, рецимо, истраживања у воћарству, виноградарству, ратарству и др. где ти скокови нису тако  видљиви, у нашем случају промене се дешвају из године у годину, понекад из месеца у месец. Штетни организми не познају границе, не познају прописе; они једноставно праве штету, а наше је да се против њих боримо", каже  Др Бранкица Тановић, председница Удружења за зашиту биља Србије.

Циљ Конгреса је да активно промовише истраживања и међународну сарадњу, као и да омогући размену актуелних научних и технолошких сазнања из области заштите биља у пољопривреди, шумарству и пејзажној архитектури, између истраживача, наставног особља, стручњака из датих области, јавних (државних) служби и привреде.

"У последње време све више пестицида у ЕУ је забрањено из, пре свега, токсиколошких разлога, а наша законска регултива је усклађена са њом тако да све оно што се избацује из употребе у ЕУ избацује се и код нас, тако да у заштити биља имамо све мање и мање постојећих решења. То значи да хитно морамо да тражимо нова. Због тога  управо овакви конгреси и окупљања служе да видимо шта смо то досада пронашли, којим путем треба даље ћи и евентуално  шта треба као стратегију напустити јер се показалокао неодрживо", истиче дрТановић.

Ове године воћари у Србији су имали проблема са Монилиниом фруктиколом, која је узрочник трулежи коштичавог воћа. Овај штетни организам је унет у земљу 2011.године и било је потребно доста истраживања да би се дошло до адекватног решења у борби против овог патогена.

БТ

Да би се изборили са унетим врстама биљних болести или других штеточина, консултују се стручњаци из земаља које су тај проблем успешно решиле, али, на жалост, резултати нису увек задовољавајући, каже Бранкица Тановић, јер агроеколошки услови у нашој земљи нису исти као услови у земљи из које потичу. Због тога су оваква окупљања од великог значаја, јер када су у питању новине  у заштити биља, само наука и знање могу да нам помогну, истакла је госпођа Тановић. 8. Конгрес о заштити биља траје до 29. новембра.

https://www.youtube.com/watch?v=h4ps_yBi51g&feature=youtu.be