Оствари своја права!

Од почетка ове године, Центар за рад почео је да спроводи Одлуку о социјалној заштити општине Чајетина. Овом Одлуком уређује се обим, услови и начин остваривања услуга социјалне заштите и права на материјалну подршку и друге облике материјалне помоћи, које у складу са Законом о социјалној заштити, обезбеђује јединица локалне самоуправе. Поред многобројних услуга социјалне заштите које се већ спроводе, попут помоћи и неге у кући за старије и одрасле особе са инвалидитетом, дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју, материјалне подршке и једнократних новчаних помоћи, од ове године креће се са потпуним или делимичним ослобађањем од плаћања комуналних услуга. Ослобађање од плаћања комуналних услуга могу користити домаћинства зависно од месечних прихода, под условом да су у последње две године пре подношења захтева имали пребивалиште на територији општине Чајетина. Ослобађање од плаћања комуналних услуга је потпуно уколико просечни месечни приход домаћинства, у претходна три месеца у односу на месец подношења захтева, не прелази износ новчане социјалне помоћи утврђене за исто домаћинство у складу са законом. Право на делимично ослобађање од плаћања комуналних услуга имају домаћинства чији је просечни месечни приход домаћинства, у претходна три месеца у односу на месец подношења захтева, до 50% изнад износа новчане социјалне помоћи утврђене за исто домаћинство у складу са законом. Под комуналним услугама подразумевају се услуге: испоруке воде, изношења смећа, и коришћења грађевинског земљишта. Ослобађање од плаћања комуналних услуга признаје се за период од једне године према одлуци Центра. Делимично ослобађање од плаћања комуналних услуга за особе са инвалидитетом: Особа са инвалидитетом, која је учлањена у једно од регистрованих Удружења особа са инвалидитетом који имају седиште или делују на територији општине Чајетина, као и ратни војни инвалид са признатим својством, може остварити право на делимично ослобађање од плаћања комуналних услуга. Ослобађање од плаћања комуналних услуга у висини 50% од износа обрачунатих накнада за услуге јавних предузећа чији је оснивач општина Чајетина, особа са инвалидитетом и РВИ може остварити под следећим условима: • да има пребивалиште на територији општине Чајетина, • да просечни месечни приход домаћинства особе са инвалидитетом, у претходна три месеца у односу на месец подношења захтева, не прелази троструки износ новчане социјалне помоћи утврђене за исто домаћинство у складу са законом. Ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга у висини 25% од износа обрачунатих накнада за услуге јавних предузећа чији је оснивач општина Чајетина, особа са инвалидитетом може остварити под следећим условима: • да има пребивалиште на територији општине Чајетина. • да просечни месечни приход домаћинства особе са инвалидитетом, у претходна три месеца у односу на месец подношења захтева, не прелази троструки износ новчане социјалне помоћи утврђене за исто домаћинство у складу са законом, увећан 50% . Особа са инвалидитетом подноси захтев за признавање права на делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга, удружењу чији је члан, а удружење захтев са комплетном документацијом прослеђује Центру за социјални рад Чајетина. Центар одлучује по захтевима и списак корисника делимичног ослобађања од плаћања стамбено-комуналних услуга доставља надлежним општинским јавним предузећима и Савету за социјалну политику општине Чајетина. За више информација, грађани се могу обратити Центру за социјални рад Чајетина, на телефон: 031/ 831 - 785.