Општина Чајетина подстиче самозапошљавање

У борби са незапосленошћу која је један од водећих проблема у држави, oпштина Чајетина има проактиван приступ и у складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2017. годину спроводи предвиђене мере активне политике запошљавања. Мере се спроводе у сарадњи са Националном службом за запошљавање и уз финансијску помоћ државе, као и у искључиво сопственој режији. Општина Чајетина и Национална служба за запошљавање у 2017. години издвојили су средства у износу од 3,6 милиона динара у оквиру мера активне политике запошљавања (јавни радови, стручна пракса и самозапошљавање). Председник општине Чајетина Милан Стаматовић данас је потписао одлуке о додели субвенција за самомозапошљавање, за седам лица, за која је Општина определила средства у износу од 1.050.000,00. Лица којима су поменута средства одобрена уговор о спровођењу поменуте мере потписаће наредних дана.

Стаматовић је лицима која су остварила право на субвенције, пожелео успех у раду и добру сарадњу са локалном самоуправом. Он је овом приликом изјавио да је њихова одлука о покретању сопственог бизниса добар потез, с обзиром на то да се у будућем периоду најављују још веће и јаче рационализације у јавном сектору.

„За програм самозапошљавања био је пријављен већи број поднетих захтева у односу на планирани износ средстава, општина Чајетина је уз стручну и техничку подршку НСЗ одобрила све поднете захтеве лица за самозапошљавање. Подносиоци захтева, са територије општине Чајетина, добили су износ од 150.000,00 динара за покретање сопственог бизниса. На овај начин, општина Чајетина показала је иницијативу, као и до сада, да пратећи стање на тржишту рада, излази у сусрет својим становницима,“ објаснила је директорка Националне службе за запошљавање филијала Ужице, Зорица Милошевић. Према речима Зорице Милошевић, НСЗ у овој години пружа техничку подршку само општини Чајетина. Претходних година било је случајева да и друге општине издвајају средства за реализацију појединих програма, док Чајетина то ради сваке године. Чајетина детаљно анализира и прати стање на локалном тржишту и у складу са тим, уз сарадњу са НСЗ реализује предвиђене програме у оквиру мера активне политике запошљавања. „На територији коју покрива Национална служба за запошљавање филијала Ужице, тренутно се налази око 11.000 незапослених лица, од тога 630 је са територије општине Чајетина, што чини најнижу стопу незапослености међу општинама у окружењу“, закључила је директорка филијале Ужице.

nsz3

Осим програма за самозапошљавање општина Чајетина је у оквиру свог акционог плана за запошљавање и у сарадњи са НСЗ спровела још неколико конкурса.

„То је конкурс за јавне радове, један на почетку године због потреба наших јавних предузећа (пет у КЈП „Златибор“ и двоје у Библиотеку „Љубиша Р.Ђенић“). Такође, програмам јавних радова планиран је уз суфинансирање НСЗ. Биће примљено осам лица. Тај конкурс је још увек у току. Што се тиче програма стручне праксе, ми смо за ову годину издвојили такође део средстава у оквиру програма суфинансирања са НСЗ. За ову годину је планирано да се стручна пракса спроводи углавном у приватним предузећима. Из јавног сектора једино долазе у обзир сектор здравства, образовања и социјалне заштите“, рекла је Бојана Божанић, члан Савета за запошљавање у општини Чајетина.

nsz4 Божанићева напомиње да је у току још један конкурс, који такоће прати НСЗ. У питању је програм отварања нових радних места у постојећим фирмама. Додаје да је за реализацију свих поменутих мера укупно утрошено 3.635.836,36 динара, од чега Општина учествује у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у износу од 1.999.710,00 динара, а Национална служба у износу од 1.636.126,36 динара.

„Ја се већ дужи низ година бавим израдом одевних предмета од вуне. Средстава ћу искористити за набавку репроматеријала. Са општином Чајетина сам путовала на разне манифестације, промовисала свој рад, све са циљем да овај занат сачувамо од заборава“, рекла је Зорица Марић из Сирогојна.

„Средства ћу искористити за отварање ресторана. Ово ми је први посао у угоститељству, али имам нека одређена искуства. Добијена средства ће ми пуно значити, у смислу да та прва година, најризичнија, буде финансијски покривена“ - Милојко Чумић из Голова.

Извор: www.cajetina.org.rs