ОГЛАС СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ЧАЈЕТИНА

УСТАНОВА „СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА Краља Александра Карађорђевића 3, Чајетина оглашава  ОТУЂЕЊЕ ХАВАРИСАНОГ ВОЗИЛА путем прикупљања писаних понуда  Предмет овог поступка је отуђење хаварисаног возила, а према следећој листи и са следећим почетним купопродајним ценама:  
Редни број Назив Јединица мере Почетна купопродајна цена
1. Хаварисано возило марке DACIA LOGAN, pick up, 1.6 бензин, година производње 2011, није у возном стању.   Ком 1   41.000 дин