Одржано предавање на тему паметне пољопривреде у ИБЦ Златибор (видео)

Иновациони бизнис центар Златибор под покровитељством Министарства за иновације и технолошки развој Владе Републике Србије, у сарадњи са Општином Чајетина, Институтом за Агроекономику пољопривреде и предузећем Еко – аграр Златибор, организовао је конференцију посвећену технолошким иновацијама у пољопривреди. Током два дана предавања, пољопривредници златиборског краја имали су прилику да чују веома корисне информације о иновативним решењима и савременој подршци у пољопривреди.

https://www.youtube.com/watch?v=LrqD8ADkXbM&ab_channel=TV%C4%8Cajetina

У циљу представљања нових технологија у области дигиталних газдинстава, односно области паметне пољопривреде, и што више информисања људи о новим технологијама које воде ка тржишно оријентисаној пољопривредној производњи, у Иновационом бизнис центру на Златибору одржана је конференција.

"Паметна пољопривреда подразумева дупло више приноса производа са дупло мање инвестиција коришћењем савремених за природу не штетних технологија. Пре свега обновљивих извора енергије, информационих и комуникационих технологија, бежичних комуникација, сензора, микроклиматских, педолошких итд. Из искуства, свака нова технологија и иновације споро се прихватају јер људи немају прилике да се едукују, да се информишу о предностима тога", рекао је проф. Др-Инг. Александар Д. Родић, институт Михаило Пупин.

И поред тога што се у Србији производи здрава, квалитетна и ароматична храна, по количини које се произведу и по ценама није конкурентна. Да би наша земља изашла на тржиште Европе и светско тржиште са квалитетним и количински обимним понудама, морају се мењати уврежене навике бављења пољопривредом и објаснити људима како могу лакше своја пољопривредна газдинства да преоријентишу а производња да буде економски и еколошки одржива.

"На нашим просторима има одређених система који се користе у мањој мери, сигурно је да је њихова популаризација неопходна. Овим путем биће презентована и финансијска исплативост употребе ових система и сигурно је да ће у наредном периоду уз подршку локалне самоуправе општине Чајетина доћи до већег коришћења система паметне пољопривреде, односно дигитализације у пољопривреди", каже Дарко Ђуровић, директор Иновационог бизнис центра Златибор.

Ова едукација уједно је и један од начина како решити демографски проблем у Србији с обзиром да све већи број младих са села одлази због посла у градове а при том имају породично имање од више хектара. Поред финансијског подстрека потребно је обезбедити и технологију како би све то преточили у крајњи производ.

Сви који нису били у могућности да присуствују конференцији на Златибору, Иновациони бизнис центар обезбедио је и пренос уживо путем YоuTubе-а, тако да се предавање могло пратити и путем интернета.

Данка Миловановић