Удружење грађана „Снага пријатељства-Емити“ Београд и Удружење грађана „Златиборски круг“, започели су заједничку сарадњу на реализацији пројекта. У питању је обука о препознавању насиља над старим женама у сеоским срединама.

Обуку о препознавању насиља над старим женама у сеоским срединама одржали су представници Удружења грађана „Снага пријатељства – Емити“.  Иако су Уставом Републике Србије и законима насиље и дискриминација забрањени, друштво у коме живимо је насилно и дискриминаторно. Нису тога поштеђене ни старије особе, а посебно старије жене, које су три пута чешће жртве насиља од старијих мушкараца.

„Данас се реализује обука особа које раде са старим лицима како би стекли одређена знања и вештине како да препознају уколико старе особе трпе неку врсту насиља у породици. Имамо планирану обуку за све институције које се баве проблемима насиља почевши од МУПа, здравственог система, стручних радника а планирана је и обука жена у пет села. Наш циљ је да помогнемо у освешћивању и препознавању насиља и како реаговати уколико се оно препозна“ каже Зорица Милосављевић, Удружење грађана „Златиборски круг“ Чајетина.

Обуци су присуствовали геронто домаћице и волонтери који у свом раду долазе у контакт са старијима па тако и са старијим женама из сеоских средина и упућени су у начин живота којим живе и проблеме са којима се суочавају.

„Желимо да причамо са њима и да видимо колико они препознају акте дискриминације над старијим особама, посебно над старијим женама. Да ли препознају насиље и како реагују оне на то, како реагују волонтери а како геронто домаћице. Ово је важно зато што знамо да су управо старије жене из сеоских средина највише дискриминисане и највише изложене и занемаривању и злостављању и насиљу. Главно што будемо радили јесте директан рад са старијим женама и мушкарцима, како ће да препознају насиље, када је аларм и око финансијског насиља које оне уопште и не перципирају да га трпе“ рекла је Надежда Сатарић Удружење грађана „Снага пријатељства-Емити“ Београд.

Законом о спречавању насиља у породици предвиђена је обавеза свих грађана да пријаве насиље, да не затварају очи пред онима који насиље врше и да проблем жртве насиља схвате као општи проблем, а не као приватну ствар.

Данка Миловановић