Одржана 6. седница Општинског већа општине Чајетина

У уторак 22. септембра одржана је 6. седница Општинског већа општине Чајетина. Чланови Општинског већа упознати су са Извештајем о извршењу буџета општине Чајетина за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године.

Укупно остварени приходи и примања са пренетим средствима за период од првих шест месеци 2020. године износе 869.937.001,22 динара или 41,88 % у односу на планиране. Укупно извршени расходи и издаци за поменути период износе 629.775.230,44 динара, односно 30,32 %. На овој седници утврђен је предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Чајетина за 2020. годину (Ребаланс I ). Укупно планирани приходи и примања са пренетим средствима, расходи и издаци утврђени су у износу од 2.177.000.000,00 динара. Овим изменама, буџет је увећан за 100 милиона динара, у односу на претходну одлуку. Веће је дало сагласност на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод Златибор“, на Извештај о раду ПУ „Радост“ Чајетина за радну 2019/2020. годину, као и на План рада ове установе за радну 2020/2021. годину, са финансијским планом за 2021. годину. Утврђен је предлог одлуке о организацији Општинске управе Чајетина, а истовремено и предлог решења о именовању директора ЈП „Голд Гондола Златибор“, а након завршеног конкурса. Разматрано је више предлога решења о отуђењу грађевинског земљишта ради исправке граница грађевинских парцела. Прибављен је и простор за проширење гробља у Шљивовици – Саиновина. Веће је подржало предлоге да се средствима више инвеститора изврше одређени инвестициони радови на Златибору.