Одржана 58. седница Општинског већа општине Чајетина

У четвртак 6. децембра одржана је 58. седница Општинског већа општине Чајетина.Чланови већа усвојили су Нацрт одлуке о буџету општине Чајетина за 2019. годину, који ће бити прослеђен Скупштини на усвајање. Приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из 2018. године и расходи и издаци , утврђени су износу од 1.887.000.000,00 динара. На дан 30. новембар 2018. године приходи и примања остварени су износу од 86,26 % у односу на план.

На овој седници дата је сагласнасност на измене финансијског плана ПД „Златиборски еко аграр“ и ЈП „Голд гондола Златибор“. КЈП „Златибор“ дата је сагласност на Програм пословања за 2019. годину, као и сагласност на измене ценовника основних комуналних услуга. Веће је дало сагласност на исплату субвенција у пољопривреди за захтеве поднете до 6. септембра 2018. године.  Утврђени су предлози 4 решења о додели земљишта на основу расписаног огласа од 20. октобра 2018. године. Веће је сагласно и да се донесе одлука о прибављању спортске хале на Златибору и обавезом исплате понуђене цене до 9. јануара 2019. године.

  Извор:  www.cajetina.org.rs